Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

RÄTTSSKYDD & RÄTTSHJÄLP

I samband med rättslig rådgivning kan du vara berättigad antingen rättsskydd eller rättshjälp. Det är dock inte alla typer av tvister som omfattas av vare sig rättsskydd eller rättshjälp. När Du söker rättslig rådgivning hos oss biträder vi Dig självklart i ansökan om rättsskydd eller rättshjälp.

En kort förklaring finner Du nedan.

Rättsskydd ingår i regel i de flesra hemförsäkringar och täcker större delen av dina kostnader för att anlita ett omud. För nästan samtliga hemförsäkringar är rättsskyddet villkorat av en självrisk.

Kostnader som ombudets arvode, spilltid och kostnader för bevisning täcks normalt av rättsskyddet. När du anlitar oss som ombud hjälper vi dig att ta reda på om du är berättigad rättsskydd samt sköter kontakten med ditt försäkringsbolag. 

Rättshjälp är ett statligt stöd avsett för den som inte kan finansiera anlitandet av ett juridiskt ombud på annat sätt, till exempel då en hemförsäkring med rättsskydd inte gäller för den aktuella tvisten. En förusättning är att den som säker rättshjälp inte tjänsar mer än 260 000 kr brutto per år.

Att du har fått rättshjälp beviljat innebär att staten betalar en vissa del av dina kostander. Hur stor kostnad som staten ersätter baseras på hur din ekonomiska situation ser ut. När du anlitar oss som ombud hjälper vi dig att söka rättshjälp samt sköter kontakten med rättshjälpsmyndigheten.