Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Personal2_lag

JURIDISK HÄLSOKONTROLL FÖR FÖRETAGARFAMILJEN

Företagare har oftast god kontroll på affärerna i sina kommersiella projekt. Revisorer och affärsadvokater stöttar med råd och metoder för att minska affärsriskerna i projekten. Företagarfamiljens privata situation får inte samma uppmärksamhet. Vad händer vid eventuell äktenskapsskillnad eller dödsfall? Hur skall kompanjonens make/a lösas ut från företaget? Hur säkrar man sina investeringar och fordringar på bolaget?

 

GÖR EN INVENTERING AV DINA PRIVATA JURIDISKA RISKER
Vi identifierar och förebygger juridiska risker i företagarens familjesituation och ekonomi. Vi gör en djupintervju och kartlägger företagarfamiljens privatjuridik och presenterar analys och handlingsplan.

SÅ HÄR GÅR VI TILLVÄGA
1. Vi börjar med ett möte med företagaren och dennes make/maka, eventuellt tillsammans med företagets kommersiella rådgivare. Vid mötet går vi igenom företagarfamiljens nuvarande situation och kartlägger förekommande ägarfrågor såsom kompanjonförhållanden, ekonomiskt ansvar i förhållande till affärsprojekten etc.

2. Därefter görs en sökning i förekommande databaser för att komplettera och verifiera erhållna uppgifter.

3. Slutligen sammanställer vi ett dokument som presenterar entreprenörens privatjuridiska situation och pekar på eventuella risker.

 

RISKDOKUMENTET 
Vår utredning presenteras för företagarfamiljen och deras kommersiella rådgivare vid ett personligt möte. Vid mötet ges förslag till hur risker och hot kan hanteras eller helt elimineras. Om konkreta åtgärder behöver vidtas av advokatfirman lämnas ny offert på kostnaderna.

FAST KOSTNAD
Alla kostnader som är förbundna med framtagande och presentation av riskdokumentet uppgår till 7 500 kr plus moms.

ETT JURIDISKT ÄVENTYR
Hur värderar man aktier i samband med dödsfall eller skilsmässa? Motsvarar tio procent av aktierna i ett fåmansbolag tio procent av bolagets hela värde eller skall de värderas som en minoritetspost?

Om det finns barn från tidigare relationer – hur hanteras dessa vid dödsfall? Skall mitt företag delas med andra makens särkullbarn?

”När min kompanjon skulle skilja sig trodde jag inte att det skulle beröra mig. När han skulle betala bodelningslikviden blev han tvingad att göra stora uttag ur vårt gemensamma företag annars hade han gått i konkurs”

Anders Karlsson, företagsägare.