Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Vi är en oberoende advokatbyrå som huvudsakligen arbetar med  familjerätt, straffrätt och affärsjuridik. Ägarfrågor är en av våra specialiteter och många av våra klienter är därför entreprenörer och deras familjer. Ärendena brukar kretsa kring fyra områden: företaget, familjen, tillgångarna och fritiden. Många av våra klienter bor utanför Sverige och tack vare ett internationellt nätverk kan vi agera snabbt och effektivt i andra länder.

De egna tillgångarna får sällan lika mycket uppmärksamhet som företaget eller karriären.  I samband med äktenskapsskillnad och dödsfall uppstår i många fall stora bekymmer eftersom tillgångar ofta måste säljas för att lösa ut tidigare make eller dödsbodelägare. Dessa situationen berör inte bara den drabbade familjen utan också exempelvis kompanjoner. Vi kartlägger hur tillgångarna på bästa sätt kan fördelas inom familjen och skyddas, ser över försäkringsskydd och ger råd i fråga om relationer till fond- och förmögenhetsförvaltare. Vi biträder givetvis också vid tvister rörande dessa frågor.  

 

Äktenskapsskillnader och dödsfall innebär ofta stora bekymmer. Plötsligt måste tillgångar delas upp och kanske säljas. Skatter måste betalas. Därtill kommer att problematiska vårdnads- boende och umgängestvister kan uppstå. Klok rådgivning förebygger obehagliga överraskningar och mildrar effekterna när situationen är ett faktum.

Våra affärsjurister tar hand om alla frågor kring förvärv eller försäljning av företag liksom bolagens interna juridiska spörsmål. Vi har bred och djup erfarenhet av tvister i både allmän domstol och skiljedomstol. Nerle Jonsson Lindeblads advokater och jurister kan också gå in som styrelseledamöter i ett företag för att slå vakt om ägarens intressen. Om bolagsstämman riskerar bli stökig fungerar vi gärna som ordförande eller sekreterare.

Hästjuridik
Juridiska frågor kring fritid och bisysslor blir allt vanligare. Vi ger besked om hobbyn kan drivas i bolagsform och har särskild kännedom om frågor som rör hästar.