Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

FASTIGHETSRÄTT

En fastighet kan vara livets stora affär. God rådgivning är väsentligt för att undvika problem. Oavsett om det är ett förärv eller avyttring har Nerle Jonsson Lindeblad bred kompentens på området. I kombination med byråns breda affärsjuridiska kompetens bidrar vi till att göra fastighetsaffären så förmånlig som möjligt för Dig som klient. Vi har därutöver stor erfarenhet av rena hyres- eller fasighetstivster, såsom till exempel dolda fel m.m.

Vi hjälper Dig med:

- Fel i bostadsrätt

- Fel i fastighet