Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Slide background

Slide background

FAMILJERÄTT

Vid familjerättsliga tvister kan det var klokt att anlita någon av våra kunniga advokater. Vi kan bistå Dig med juridisk expertis i frågor som rör vårdnads-, boende & umgängestvister, äktenskapsförord, samboavtal, bodelning m.m.  

Läs mer »

 

STRAFFRÄTT

Är du misstänkt för brott eller har du blivit utsatt för brott? Nerle Jonsson Lindeblad har bred kompetens inom området och kan bistå Dig med juridiskt expertis och rådgivning. Vi tar uppdrag som målsägandebiträde och offentlig försvarare.

Läs mer »

ARVS- OCH GÅVORÄTT

Dödsfall innebär ofta stora bekymmer. Plötsligt måste tillgångar delas upp och kanske säljas. Skatter måste betalas. Klok rådgivning förebygger obehagliga överraskningar och mildrar effekterna när situationen är ett faktum.

Läs mer »

 

 

 

AFFÄRSJURIDIK

Oavsett om Du driver ett större eller mindre företag uppstår ofta ett behov av kontinuerlig rådgivning inom legala områden som berör verksamheten. Nerle Jonsson Lindeblad har specialkompentens inom bl.a. tvistelösning, associationsrätt och börsrätt.

Läs mer »

 

FASTIGHETSRÄTT

En fastighet kan vara livets stora affär. God rådgivning är väsentligt för att undvika problem. Oavsett om det är ett förärv eller avyttring har Nerle Jonsson Lindeblad bred kompentens på området.Läs mer » 

RÄTTSSKYDD & RÄTTSHJÄLP

I samband med rättslig rådgivning kan Du vara berättigad antingen rättsskydd eller rättshjälp. När Du söker rättslig rådgivning hos oss hjälper vi Dig med Din ansökan.Läs mer »

 

Vi har fyra nyckelord för vår verksamhet

OMTANKE

Vi försöker alltid få en överblick av klientens totala situation. Vi nöjer vi oss inte med ett reaktivt synsätt där vi enbart svarar på givna frågor. I stället arbetar vi proaktivt och höjer varningsflaggan innan nya problem hunnit uppstå.

EFFEKTIVITET

Effektivitet innebär att vi arbetar snabbt och har omfattande och avancerade supportsystem. Byråns delägare fördelar byråns finansiella resultat lika enligt True Partnership-modellen. Det innebär att alla strävar mot samma mål och att Du som klient alltid får rätt jurist för ditt ärende.

KVALITET

Kvalitet är för oss detsamma som att alltid hitta den bästa och mest långsiktiga lösningen. Delägarna har alltid det slutliga ansvaret gentemot klienten och vi kvalitetssäkrar vårt arbete.

INTEGRITET

Med integritet menar vi oberoende. Nerle Jonsson Lindeblad inte beroende av en eller ett fåtal stora klienter. Därför vågar vi säga vår mening – även om den råkar vara kontroversiell eller strida mot klientens förväntningar. Vi förväntar oss nämligen att våra klienter vill ha en seriös och korrekt bedömning av sina problem och möjligheter.